Codeine kopen

 50,00 70,00

Beschikbaarheid: Geen recept vereist

Zwangerschap: Raadpleeg voor gebruik een arts

Borstvoeding: Dit medicijn mag niet worden gegeven aan moeders die borstvoeding geven

Alcohol: Beperk de inname tijdens het gebruik van dit medicijn

Rijden: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Wees voorzichtig

Verslaving: Risico op misbruik en verslaving. Gebruik alleen zoals aangegeven

Availability: In Stock
SKU: N/A

Delivery & Return

Write a comment
Returns
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.​
-
+

Codeine kopen

Wat is codeïne kopen?

Codeïne kopen is een opioïde pijnstiller, ook wel een verdovend middel genoemd.

Codeine wordt gebruikt om milde tot matig ernstige pijn te behandelen.

Codeïne kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Codeïne Kopen Waarschuwingen

U mag codeïne kopen niet gebruiken als u ernstige ademhalingsproblemen, een verstopping in uw maag of darmen, of frequente astma-aanvallen of hyperventilatie heeft.

Codeïne Kopen  kan uw ademhaling vertragen of stoppen, diepe sedatie veroorzaken en kan verslavend zijn. MISBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DOOD VEROORZAKEN, vooral bij een kind of andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt.

Codeïne kopen is niet bedoeld voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar.

Het gebruik van codeïne tijdens de zwangerschap kan bij pasgeborenen levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Fatale bijwerkingen kunnen optreden als u codeïne gebruikt met alcohol of met andere geneesmiddelen die slaperigheid, sedatie of trage ademhaling veroorzaken. 

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor, of als u:

ernstige astma of ademhalingsproblemen;

een verstopping in uw maag of darmen; of

frequente astma-aanvallen of hyperventilatie.

Bij sommige mensen wordt codeïne snel afgebroken in de lever en bereikt het hogere dan normale niveaus in het lichaam. Dit kan gevaarlijk langzame ademhaling veroorzaken en kan de dood veroorzaken, vooral bij een kind.

Geef geen codeïne aan iemand jonger dan 18 jaar. 

Om er zeker van te zijn dat dit geneesmiddel voor u veilig is, moet u het uw arts vertellen als u ooit:

leverziekte;

ademhalingsproblemen, slaapapneu;

astma, COPD, slaapapneu of andere ademhalingsstoornissen;

abnormale kromming van de wervelkolom die de ademhaling beïnvloedt;

nierziekte;

een hoofdletsel of hersentumor;

lage bloeddruk;

verstopping in uw spijsverteringskanaal (maag of darmen); 

een galblaas- of pancreasaandoening;

traag werkende schildklier;

de ziekte van Addison of een andere bijnieraandoening;

vergrote prostaat, plasproblemen; of

geestesziekte, drugs- of alcoholverslaving.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met codeïne en een ernstige aandoening veroorzaken die serotoninesyndroom wordt genoemd. Zorg ervoor dat uw arts weet of u ook stimulerende medicijnen, kruidenproducten of medicijnen tegen depressie, geestesziekten, de ziekte van Parkinson, migraine, ernstige infecties of preventie van misselijkheid en braken gebruikt. Vraag uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in hoe of wanneer u uw medicijnen gebruikt.

Als u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u zwanger bent, kan uw baby afhankelijk worden van het geneesmiddel. Dit kan levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij de baby nadat deze is geboren. Baby’s die afhankelijk van verslavende medicijnen worden geboren, hebben mogelijk enkele weken medische behandeling nodig. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van codeïne. Dit geneesmiddel kan in de moedermelk terechtkomen en slaperigheid, ademhalingsproblemen of overlijden veroorzaken bij een zogende baby.

Hoe moet ik codeïne kopen nemen?

Neem codeïne precies zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw receptetiket. Codeïne kan uw ademhaling vertragen of stoppen. Gebruik dit geneesmiddel nooit in grotere hoeveelheden of langer dan voorgeschreven. Vertel het uw arts als het geneesmiddel ook lijkt te stoppen met werken bij het verlichten van uw pijn.

Codeïne Kopen kan verslavend zijn, zelfs bij normale doses. Deel dit geneesmiddel nooit met iemand anders, vooral niet met iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of verslaving. MISBRUIK VAN VERDOVENDE GENEESMIDDEL KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DOOD VEROORZAKEN, vooral bij een kind of andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Het verkopen of weggeven van codeïne is tegen de wet.

Neem dit geneesmiddel in met voedsel of melk als het uw maag van streek maakt.

Drink dagelijks 6 tot 8 volle glazen water om constipatie te voorkomen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik geen ontlastingverzachter (laxeermiddel) zonder eerst uw arts te raadplegen.

Stop niet plotseling met het gebruik van codeïne na langdurig gebruik, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. Vraag uw arts hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Blijf op de hoogte van uw medicijn. Codeïne Kopen is een drugsmisbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel op de verkeerde manier of zonder recept gebruikt.

Bewaar geen overgebleven opioïde medicatie. Slechts één dosis kan de dood veroorzaken bij iemand die dit geneesmiddel per ongeluk of onjuist gebruikt. Vraag uw apotheker waar u een programma voor het terugnemen van geneesmiddelen kunt vinden. Als er geen terugnameprogramma is, meng dan het overgebleven medicijn met kattenbakvulling of koffiedik in een afgesloten plastic zak gooi de zak in de prullenbak.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Aangezien dit geneesmiddel wordt gebruikt voor pijn, is het niet waarschijnlijk dat u een dosis overslaat. Sla een gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra geneesmiddel om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb?

Zoek medische noodhulp of bel de Poison Help-lijn op 1-800-222-1222. Een overdosis codeïne kan dodelijk zijn, vooral bij een kind of andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Overdosering kan ernstige spierzwakte, koude en klamme huid, lokaliseren van pupillen, zeer trage ademhaling, extreme slaperigheid of coma veroorzaken.

Wat te vermijden?

Drink geen alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen of overlijden kunnen optreden.

Codeïne kan uw denken of reacties beïnvloeden. Vermijd autorijden of machines bedienen totdat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft. Duizeligheid of ernstige slaperigheid kan vallen of andere ongelukken veroorzaken.

Bijwerkingen van codeïne kopen

Zoek medische noodhulp als u tekenen heeft van een allergische reactie op codeïne: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Net als andere verdovende middelen kan codeïne uw ademhaling vertragen. De dood kan optreden als de ademhaling te zwak wordt.

Codeïne kopen Doseringsinformatie

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor pijn:

Aanvangsdosis: 15 tot 60 mg oraal tot elke 4 uur indien nodig
Maximale dosis: 360 mg in 24 uur

Opmerkingen:
-De aanvangsdoses moeten individueel worden bepaald, rekening houdend met de ernst van de pijn, de respons, eerdere ervaring met pijnstillende behandelingen en risicofactoren voor verslaving, misbruik en misbruik.
– Het is niet aangetoond dat doses hoger dan 60 mg de pijnverlichting verbeteren en worden in verband gebracht met een verhoogde incidentie van bijwerkingen.
-Vanwege de risico’s van verslaving, misbruik en verkeerd gebruik, moet de laagste effectieve dosis worden gebruikt voor de kortste duur die overeenkomt met de behandeldoelen van de individuele patiënt.
– Houd patiënten nauwlettend in de gaten op ademhalingsdepressie binnen de eerste 24 tot 72 uur na het starten van de therapie en na elke dosisverhoging.

Gebruik: Voor de behandeling van milde tot matige pijn waarbij behandeling met een opioïde geschikt is en waarvoor alternatieve behandelingen ontoereikend zijn.

Welke andere medicijnen zullen codeïne kopen beïnvloeden?

U kunt ademhalingsproblemen of ontwenningsverschijnselen krijgen als u begint of stopt met het innemen van bepaalde andere geneesmiddelen. Vertel het uw arts als u ook een antibioticum, antischimmelmedicatie, hart- of bloeddrukmedicatie, medicatie tegen epilepsie of medicijnen gebruikt om hiv of hepatitis C te behandelen

Tylenol Met Codeine Kopen, OxyContin 40 mg kopen, ZOLPIDEM KOPEN 10MG (AMBIEN), Oxycontin kopen 80 mg, oxycodon kopen 10 mg snelle release, Oxycodone 20 mg kopen

Selecteer optie

10 mg, 15 mg, 20 mg

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top
KRUIDVAT NL