Azithromycin kopen 500 mg

 65,00

Beschikbaarheid: geen recept vereist

Zwangerschap: Raadpleeg voor gebruik een arts

Borstvoeding: Dit medicijn mag niet worden gegeven aan moeders die borstvoeding geven

Alcohol: Beperk de inname tijdens het gebruik van dit medicijn

Rijden: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Wees voorzichtig

Verslaving: Risico op misbruik en verslaving. Gebruik alleen zoals aangegeven

Availability: In Stock

Delivery & Return

Write a comment
Returns
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.​
-
+

Wat is Azithromycin kopen?

Azithromycin kopen is een antibioticum dat bacteriën bestrijdt. Azithromycin kopen wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende soorten infecties veroorzaakt door bacteriën, zoals luchtweginfecties, huidinfecties, oorinfecties, ooginfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Azithromycine kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Zie ook: Azithromycine en Covid-19: wat u moet weten

Waarschuwingen Azithromycin kopen

U mag azitromycine niet gebruiken als u ooit geelzucht of leverproblemen heeft gehad toen u dit geneesmiddel eerder heeft gebruikt.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

U mag azitromycine niet gebruiken als u daarvoor allergisch bent, of als:

u heeft ooit geelzucht of leverproblemen gehad die zijn veroorzaakt door het gebruik van azithromycin kopen; of

u bent allergisch voor soortgelijke geneesmiddelen zoals claritromycine, erytromycine of telitromycine.

Om er zeker van te zijn dat azitromycine veilig voor u is, vertel het uw arts als u ooit:

leverziekte;

nierziekte;

myasthenia gravis;

een hartritmestoornis;

lage kaliumspiegels in uw bloed; of

lang QT-syndroom (bij u of een familielid).

Dit geneesmiddel is naar verwachting niet schadelijk voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Het is niet bekend of azithromycin kopen overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik azithromycine gebruiken?

Neem azithromycine precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw receptetiket. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. De dosis en de duur van de behandeling zijn mogelijk niet voor elk type infectie hetzelfde.

Azithromycin kopen Online

Azithromycin is een soort antibioticum dat wordt gebruikt om een breed scala aan bacteriële infecties in het lichaam te bestrijden. Dit geneesmiddel behandelt sinusinfectie, infectie op de borst, seksueel overdraagbare aandoeningen en verschillende soorten huidinfecties. Dit soort antibioticum is erg effectief. Azithromycine zorgt ervoor dat de bacteriën zich niet in het lichaam vermenigvuldigen. Het helpt bij het behandelen van de infectie en het doden van de bacteriën. Omdat het medicijn erg sterk is, heeft het zeker enkele bijwerkingen, waaronder de volgende

Diarree.
Verandering in smaak.
hoofdpijn.
Dit geneesmiddel wordt ook Zithromax genoemd.

Azithromycin kopen Toepassingen

Azithromycin kopen wordt gebruikt voor de behandeling van reizigers en diarree. Effectief bij de behandeling van gastro-intestinale infecties.

Gebruikt voor de infectie van voortplantingsorganen. Dit medicijn helpt ook bij het voorkomen
Mycobacterium avium-complexe infectie die
is een soort longinfectie.
Het wordt niet gebruikt voor de behandeling van virale infecties, verkoudheid en griep.
Helpt bij de behandeling van legionella en ziekte.
Gebruikt voor mensen die tandheelkundige ingrepen ondergaan om hartinfectie te voorkomen.
Wordt ook gebruikt om SOA’s te voorkomen bij slachtoffers van aanranding. 

Azithromycin kopen Dosering

Voor bronchitis
500 mg eenmaal per 24 uur gedurende een periode van 3 dagen.

Voor sinusitis:
VOLWASSENEN: 500 mg eenmaal per 24 uur gedurende een periode van 3 dagen.

Kind: 10 mg volgens lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

Voor huidinfecties:
500 mg in te nemen op de eerste dag en vervolgens 250 mg vanaf de volgende dag.

Voor tonsillitis:
VOLWASSENEN: 500 mg op de eerste dag als een enkele dosis.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra geneesmiddel om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb?

Zoek medische noodhulp of bel de Poison Help-lijn op 1-800-222-1222.

Wat te vermijden?

Gebruik geen maagzuurremmers die aluminium of magnesium bevatten binnen 2 uur voor of nadat u azithromycin kopen heeft ingenomen. Dit omvat Acid Gone, Aldroxicon, Alternagel, Di-Gel, Gaviscon, Gelusil, Genaton, Maalox, Maldroxal, Milk of Magnesia, Mintox, Mylagen, Mylanta, Pepcid Complete, Rolaids, Rulox en anderen. Deze antacida kunnen azitromycine minder effectief maken wanneer ze tegelijkertijd worden ingenomen.

Antibiotica kunnen diarree veroorzaken, wat een teken kan zijn van een nieuwe infectie. Als u diarree heeft die waterig of bloederig is, neem dan contact op met uw arts. Gebruik geen medicijnen tegen diarree, tenzij uw arts u dat zegt.

Vermijd blootstelling aan zonlicht of zonnebanken. Azithromycin kopen kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker verbrandt door de zon. Draag beschermende kleding en gebruik zonnebrandcrème (SPF 30 of hoger) als u buiten bent.

Vermijd andere geneesmiddelen die QT-verlenging of een onregelmatig hartritme kunnen veroorzaken.

Bijwerkingen van Azitromycin kopen

Roep spoedeisende medische hulp in als u tekenen heeft van een allergische reactie op azithromycin kopen: (netelroos, moeilijke ademhaling, zwelling in uw gezicht of keel) of een ernstige huidreactie (koorts, keelpijn, brandend gevoel in uw ogen, huidpijn, rood of paars huiduitslag die zich uitbreidt en blaarvorming en vervelling veroorzaakt).

Zoek medische hulp als u een ernstige reactie op een geneesmiddel heeft die veel delen van uw lichaam kan aantasten. Symptomen kunnen zijn: huiduitslag, koorts, gezwollen klieren, griepachtige symptomen, spierpijn, ernstige zwakte, ongewone blauwe plekken of gele verkleuring van uw huid of ogen. Deze reactie kan enkele weken nadat u bent begonnen met het gebruik van azitromycin kopen optreden.

Bel onmiddellijk uw arts als u:
ernstige maagpijn, diarree die waterig of bloederig is;
snelle of bonzende hartslagen, fladderende borsten, kortademigheid en plotselinge duizeligheid (alsof u zou kunnen flauwvallen); of

leverproblemen – misselijkheid, pijn in de bovenbuik, jeuk, vermoeid gevoel, verlies van eetlust, donkere urine, kleikleurige ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Bel onmiddellijk uw arts als een baby die azithromycin kopen gebruikt, geïrriteerd raakt of braakt tijdens het eten of borstvoeding geven.

Doxycycline Kopen 100 mg, Doxycycline 50 mg Kopen, Insuline 10ml Kopen, Zithromax Kopen 500 mg, oxycodon kopen 10 mg snelle release

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top
KRUIDVAT NL