Oxazepam kruidvat 50 mg

 65,00

  • Op voorraad
  • € 63
  • Stuk: 30 st

Beschikbaarheid: geen recept vereist

Zwangerschap: Raadpleeg voor gebruik een arts

Borstvoeding: Dit medicijn mag niet worden gegeven aan moeders die borstvoeding geven

Alcohol: Beperk de inname tijdens het gebruik van dit medicijn

Rijden: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Wees voorzichtig

Verslaving: Risico op misbruik en verslaving. Gebruik alleen zoals aangegeven

Availability: In Stock

Delivery & Return

Write a comment
Returns
Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.​
-
+

Waarschuwingen (Oxazepam kruidvat Kopen)

dit medicijn kan uw ademhaling vertragen of stoppen, vooral als u onlangs een opioïde medicatie of alcohol heeft gebruikt. (oxazepam kruidvat 50 mg, oxazepam 10 mg, oxazepam kopen, oxazepam 5 mg)

MISBRUIK VAN oxazepam KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DOOD VEROORZAKEN. Bewaar dit geneesmiddel op een plaats waar anderen er niet bij kunnen.

Stop niet met het gebruik van oxazepam kruidvat zonder uw arts te raadplegen. U kunt levensbedreigende ontwenningsverschijnselen krijgen als u plotseling stopt met het gebruik van het geneesmiddel na langdurig gebruik. Sommige ontwenningsverschijnselen kunnen tot 12 maanden of langer aanhouden.

Roep onmiddellijk medische hulp in als u stopt met het gebruik van dit medicijn en symptomen heeft zoals: ongewone spierbewegingen, actiever of spraakzaam zijn, plotselinge en ernstige veranderingen in stemming of gedrag, verwardheid, hallucinaties, toevallen of gedachten over zelfmoord.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor dit medicijn of als u een psychische aandoening en psychose heeft.

Vertel het uw arts als u ooit:

depressie, geestesziekte, zelfmoordgedachten;

alcoholisme of drugsverslaving; of

lage bloeddruk.

dit medicijn kan een ongeboren baby schaden. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Als u dit medicijn gebruikt tijdens de zwangerschap, kan uw baby worden geboren met levensbedreigende ontwenningsverschijnselen en kan hij gedurende enkele weken medische behandeling nodig hebben.

Vraag een arts of het veilig is om borstvoeding te geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Niet goedgekeurd voor gebruik door iemand jonger dan 6 jaar.

Hoe moet ik Oxazepam kruidvat gebruiken?

Volg de aanwijzingen op uw receptlabel en lees alle medicatiehandleidingen of instructiebladen. Gebruik dit medicijn nooit in grotere hoeveelheden of langer dan voorgeschreven. Vertel het uw arts als u een verhoogde drang voelt om meer oxazepam te gebruiken.

Deel dit geneesmiddel nooit met iemand anders, vooral niet met iemand met een voorgeschiedenis van drugsverslaving. MISBRUIK KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DOOD VEROORZAKEN. Bewaar het geneesmiddel op een plaats waar anderen er niet bij kunnen. Het verkopen of weggeven van dit geneesmiddel is tegen de wet. (oxazepam kruidvat 50 mg, oxazepam 10 mg, oxazepam kopen, oxazepam 5 mg)

Stop niet met het gebruik van dit medicijn zonder uw arts te raadplegen. U kunt levensbedreigende ontwenningsverschijnselen krijgen als u plotseling stopt met het gebruik van het geneesmiddel na langdurig gebruik.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Bewaar uw geneesmiddel op een plaats waar niemand het verkeerd kan gebruiken.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem het geneesmiddel zo snel mogelijk in, maar sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen twee doses tegelijk.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb?

Zoek medische noodhulp of bel de Poison Help-lijn op 1-800-222-1222. Een overdosis oxazepam kan dodelijk zijn als u het inneemt met alcohol, opioïden of andere medicijnen die slaperigheid veroorzaken of uw ademhaling vertragen.

Symptomen van overdosering kunnen zijn: slaperigheid, verwardheid, spierzwakte of bewustzijnsverlies.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van oxazepam?
Drink geen alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen of overlijden kunnen optreden.

Vermijd autorijden of gevaarlijke activiteiten totdat u weet welke invloed dit medicijn op u zal hebben. Duizeligheid of slaperigheid kan vallen, ongelukken of ernstig letsel veroorzaken. (oxazepam kruidvat 50 mg, oxazepam 10 mg, oxazepam kopen, oxazepam 5 mg)

Oxazepam kruidvat bijwerkingen

Zoek medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie vertoont: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Oxazepam kruidvat kan uw ademhaling vertragen of stoppen, vooral als u onlangs een opioïde medicatie of alcohol heeft gebruikt. Een persoon die voor u zorgt, moet medische noodhulp inroepen als u langzaam ademt met lange pauzes, blauwgekleurde lippen heeft of als u moeilijk wakker kunt worden.

Bel onmiddellijk uw arts als u:

ernstige slaperigheid;

een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt;

ongewone veranderingen in stemming of gedrag;

verwarring, woede, paranoia, problemen met geheugen of concentratie;

tremoren, onduidelijke spraak, problemen met evenwicht of spierbeweging;

een epileptische aanval;

moeite met ademhalen; of

pijn in de bovenbuik, donkere urine, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Slaperigheid of duizeligheid kunnen langer aanhouden bij oudere volwassenen. Wees voorzichtig om vallen of onopzettelijk letsel te voorkomen.

Vaak voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

slaperigheid;

duizeligheid, draaierig gevoel; of

hoofdpijn.

Nadat u bent gestopt met het gebruik van oxazepam, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen als u symptomen heeft zoals: ongewone spierbewegingen, actiever of spraakzaam zijn, plotselinge en ernstige veranderingen in stemming of gedrag, verwardheid, hallucinaties, toevallen, zelfmoordgedachten of zelfmoordacties. (oxazepam 50 mg, oxazepam 10 mg, oxazepam kopen, oxazepam 5 mg)

Doseringsinformatie voor Oxazepam kruidvat

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor angst:

10 tot 15 mg oraal, 3 of 4 keer per dag

Gebruik: Beheer van milde tot matige angst, met bijbehorende spanning, prikkelbaarheid, opwinding of gerelateerde symptomen van functionele oorsprong of secundair aan een organische ziekte:

15 tot 30 mg oraal, 3 of 4 keer per dag

Gebruik: behandeling van ernstige angstsyndromen, agitatie of angst geassocieerd met depressie

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor ontwenning van alcohol:

15 tot 30 mg oraal, 3 of 4 keer per dag

Gebruik: Verlichting van symptomen bij alcoholisten met acute dronkenschap, trillen of angst bij ontwenning

Gebruikelijke geriatrische dosis voor angst:

10 mg oraal, 3 keer per dag; indien nodig voorzichtig verhogen tot 15 mg oraal, 3 of 4 keer per dag

Gebruik: Beheer van angst, spanning, prikkelbaarheid en agitatie bij oudere patiënten

Gebruikelijke pediatrische dosis voor angst:

13 jaar en ouder:
10 tot 15 mg oraal, 3 of 4 keer per dag

Opmerkingen:
-De absolute dosering voor patiënten van 6 tot 12 jaar is niet vastgesteld.

Gebruik: Beheer van milde tot matige angst, met bijbehorende spanning, prikkelbaarheid, opwinding of gerelateerde symptomen van functionele oorsprong of secundair aan een organische ziekte:

15 tot 30 mg oraal, 3 of 4 keer per dag

Opmerkingen:
-De absolute dosering voor patiënten van 6 tot 12 jaar is niet vastgesteld.

Gebruik: behandeling van ernstige angstsyndromen, agitatie of angst geassocieerd met depressie

oxazepam 50 mg, oxazepam 10 mg, oxazepam kopen, oxazepam 5 mg

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top
KRUIDVAT NL